Margrethe Auken

Medlem af Europaparlamentet, SF
”Fuld fart på kampen for dejlig dansk natur (endda beskyttet af EU’s Natura 2000-love) og mod overflødige broer og veje.”

Frederik Roland Sandby

Formand for Klimabevægelsen

“Klimakrisen kræver at vi gentænker den måde vi transporterer os. Derfor er vi nødt til at ændre den måde vi anlægger veje og broer. Vi kan kun løse klimakrisen ved at skære ned på privatbilismen, og stoppe med at opføre store motorveje og broer. Der er store både store CO2-udledninger forbundet med anlæggelsen heraf, og med den stigende privatbilisme, som det medfører. For klimaet, os selv og vores børn, er vi nødt til at stoppe projekter som disse.”

Karsten Hønge

Medlem af Folketinget, SF
Byggeri af broer og tunneller på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter kan give god mening, når prisen også et attraktiv. En Fyn-Als-bro lever ikke op til disse kriterier, og vil desuden belaste natur og miljø i en grad, som er helt ude af proportioner med fordelene ved forbindelsen.”

Alex Ahrendtsen

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

“Fyn skal passe på sine naturværdier. Både landskabet og det smukke sydfynske hav. En bro og en motorvej gennem Svanninge vil ødelægge disse herlighedsværdier til skade for turismen. I stedet bør man anlægge en tunnel til Als og så anvende de eksisterende landeveje 8 og 43 på Fyn.”

Henning Hyllested

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

“Danmark er det land i EU med mindst fri natur tilbage og mest motorvej. Derfor skal de fredede naturområder på Fyn ikke asfalteres, vores biodiversitet, klima og folkesundhed kan ikke tåle det.”

Nikolaj Bøgh

Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti og rådmand på Frederiksberg

Det sydfynske område rummer nogle af Danmarks mest værdifulde natur- og kulturlandskaber. Det er områder som de fleste danskere kender fra malerkunsten, litteraturen og vores historie – de er en del af vores fælles identitet. Det ville være helt forkert og alt for kortsigtet at spolere dem med en motorvej. Derfor siger jeg klart nej til Alsfynbroen.

Rasmus Vestergaard Masse

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

”Vi har pligt til at beskytte de sårbare naturområder i og omkring Lillebælt og i stedet finde nye grønne måder at transportere os på. Fremfor en sort bro mellem Als og Fyn, synes jeg at det er langt mere fornuftigt at indsætte højfrekvente elfærger til at binde regionen bedre sammen”

Susanne Zimmer

Tidligere medlem af Folketinget, Frie Grønne

“Vi kan ikke blive ved med at etablere flere og flere veje og broer. Jo flere og bedre veje vi laver, jo flere biler, og jo større klimabelastning. Hver gang vi laver en ny vej, for ikke at tale om en bro, bruger vi af store mængder af jordens råstoffer, vi griber ind i naturen, ødelægger biodiversitet og her smukke landskaber.

Frie Grønne vil ikke have flere motorveje i vores lille land. Lad os bevare roen, naturen og skabe åndehuller i hverdagen, som en tur med en elfærge kan give os.”

Uffe Elbæk

Tidligere medlem af Folketinget, Frie Grønne

Niels Jørgen Langkilde

Direktør og tidligere medlem af folketinget, Det Konservative Folkeparti

“Vi skal beskytte vore naturområder med omhu. Svanninge Bakker er et af de vigtigste og smukkeste naturområder i Danmark. Det skal ikke have en motorvej tæt på. Det fugle- og dyreliv, vi har her, vil ikke opleve det som en forbedring. De medborgere som går tur eller er til møde ved Danmarks smukkeste talerstol vil heller ikke sætte pris på at have støjende biler som baggrund for talerne”

Sikander Sidiqque

Tidligere medlem af Folketinget og politisk leder, Frie Grønne

Birgitte Bjerring

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Faaborg-Midtfyn

“Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn ser med stor bekymring på truslen mod det sydfynske landskab samt fugle- og dyrelivet til lands og til vands – hvis planer om en bro og motorvej realiseres. Det vil ødelægge så meget for så mange i en sårbar natur, som vi i forvejen har alt for lidt af. Bro og Motorvej – Nej Tak – hvis man har sit liv kært! Sydfyn skal vise vejen til en klimavenlig fremtid – men ikke brolægges med asfalt og beton!”

Klimabevægelsen

Den Grønne Studenterbevægelse

“Hvis vi vil være et grønt foregangsland, kan vi ikke blive ved med at bygge nye motorveje igennem dansk natur. Tilbagegangen af af natur og artsdiversitet skal bremses – vi skal arbejde hen imod en fremtid, hvor vores landareal er dækket af andet end asfalt og kornmarker. At bygge Als-Fyn Broen er hermed et skridt i den forkerte retning, hvis vi vil have en grønnere fremtid.

Foreningen NOAH

Danmark har et ekstremt udbygget overordnet  vejsystem – både et omfattende motorvejsnet samt  et meget fint parallelt løbende hovedvejsnet. Vi har f.eks. 4 gange så mange kilometer motorvej i forhold til befolkningstallet som UK. Og UK er rigeligt forsynet. Derfor er der ikke nogen rimelig grund til at udbygge det overordnede vejnet noget som helst sted i Danmark på bekostning af naturen. Den kollektive trafik er derimod udsultet gennem mange årtier og forholdene for cyklister er også ringe i store dele af landet.  

Emil Bech Sanderhoff

Naturvejleder og kendt fra Go´Morgen Danmark

“De Sydfynske alper er mit andet hjem, og jeg ønsker det bestemt ikke ødelagt af en motorvej! Hvad skal vi med asfalt og beton, når jorden bløder og dyrene og insekterne dør? Nej tak til bro, ja tak til mere skønhed, natur og ro!”

Johan Wohlert

Bassist i Mew og Radiovært

“Jeg har igennem de seneste 20 år kommet på den sydlige del af Fyn. Jeg har, som mange tusinde andre oplevet den helt igennem fantastiske natur denne del af vores land byder på.  At bygge en stor motorvej gennem denne del af landet vil påføre en uoprettelig skade på et af Danmarks fineste naturområder. Bevarelsen af vores fælles natur er i forvejen rigeligt begrænset af virksomheders behov for profitoptimering og bundlinje.”

Læge Peter James Bruhn

Rigshospitalet og Forsvaret

“Folkesundheden har ikke behov for flere motorveje. Folkesundheden har behov for, at vi gør os umage for at passe på den natur, som vi skal videregive til vores børn. Som læger ved vi, hvad trafikforurening gør ved os mennesker, såsom sukkersyge, hjertekarsygdomme, stress, ufrivillige aborter og dødfødsler. At asfaltere vores fredede natur er ikke bare et angreb på klimaet, det er et angreb på folkesundheden, vi som læger må tage dybt alvorligt”

Overlæge Bjarke Lund Sørensen

Speciallæge i graviditet og fødsler, Roskilde Sygehus

Som fødselslæge er jeg hver dag vidne til livets start, det bevæger mig hver gang, det er et lille mirakel af lys og håb og muligheder, Verden ligger og venter på at små fødder skal træde ind i den. Og hver gang rammer samtidig fortvivlelsen, for mulighederne og håbet er stjålet og forrådt. Af afsjælede beslutningstageres ubegribelige ligegyldighed med det, der skal til for at vokse og trives, nysgerrigt undres og glædes. Umættelig trang til at rage til sig og skynde sig smadrer klimaet og fremtiden med brutale ”vækstprojekter”.

Mens vi bare kan se på, bliver den i forvejen sparsomme natur trampet ned så direktøren og de andre altid forjagede voksne kan komme 10 minutter hurtigere frem – men frem til hvad? Når alt det smukke er udryddet og erstattet af en larmende motorvej. De negative sundhedskonsekvenser af biltrafik er velbeskrevet, vores sundhedsproblemer i Danmark er livsstilsrelaterede, vi ved at usund og doven livsstil uden motion og med stress og jag og larm er årsag til de fleste folkesygdomme. Men det er ikke kun et spørgsmål om fysisk helbred, det er også et spørgsmål om manglende ånd og øje for, hvad der er godt for mennesker. Tag cyklen, tag den med ro, tag en du holder af i hånden og gå langs stranden og over lyngen. Måske hører du fuglene synge… hvis det de er der endnu.