Thomas Lundsfryd

Formand

Janne Laursen

Næstformand

Jens Høgh

Kasserer

Anne Marie Dahler

Menigt medlem

Jakob Alsted

Menigt medlem

Rasmus Viereck

Menigt medlem

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell

Menigt medlem

Olav Scheunemann

Menigt medlem

Klaus Majgaard

Suppleant