Thomas Lundsfryd

Formand

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell

Næstformand

Jens Høgh

Kassér

Anne Marie Dahler

Menigt medlem

Jakob Alsted

Menigt medlem

Klaus Majgaard

Menigt medlem

Tehrese Strand Kudajewski

Menigt medlem

Rasmus Viereck

Menigt medlem