Sydfyns Fremtid er en frivillig forening, hvis primære formål er, at forhindre anlæggelsen af en Als-Fyn bro og motorvej. Der er flere årsager til, at vi ønsker dette:

about_1

Naturtab

Motorvejen og broen vil bevirke, at fire områder af fredet natur skal asfalteres. Det drejer sig om fire Europæiske Natura 2000 områder, som EU har udpeget som særligt vigtige for vores dyrearter og natur, og som de fraråder bebygges med infrastruktur. Det er områderne N197, N123, N240 og N121, som vil blive berørte og beskadigede for bestandigt af det konkrete projekt.

Vejdirektoratet konkluderede i deres seneste rapport, at projektet vil ”gøre uoprettelig skade på natur- og dyreliv”. I en klimakrise, hvor FNs seneste rapport viser en nedgang i biodiversitet globalt, vil et projekt som Als-Fyn broen bidrage til denne negative spiral.

Kulturtab

Nogle af de smukkeste, danske kulturlandskaber vil gå tabt, hvis Als-Fyn broen bliver en realitet. De områder, hvor nogle af vores dygtigste kunstnere er blevet inspirerede gennem tiderne til at male smukke landskabsmalerier og optage landskabsscener til den danske filmskat, vil blive asfalterede.

Bæredygtig udvikling

Vi ønsker Sydfyn skal udvikles og ikke afvikles – og samtidig bidrage til at bevare vores vigtige natur- og kulturarv, så kommende generationer kan nyde godt af den natur, som Danmark desværre har så lidt tilbage af.

Folkesundhed

Motorveje bidrager til støj- og luftforurening, som er farligt for menneskers sundhed. Nedenstående beskrivelse er fra Miljøministeriets hjemmeside: “Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning.”

Hvorfor støtte foreningen?

Lad os sammen minde politikerne om at det at beskytte vores alle sammen natur- og kulturområder er et fælles, nationalt anliggende – så næste generation ikke mister de uvurderlige værdier og kulturarv, der desværre er så lidt tilbage af i Danmark.

Formålsparagraffer i vedtægter

At forhindre anlæggelsen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als samt tilstødende landanlæg.

At styrke civilsamfundet gennem en reel oplysning og viden om en bro og vejanlægs indvirkning på mennesker, natur og vækst, samt deltage aktivt i den danske debat.

At arbejde for en bæredygtig udvikling af eksisterende færgeforbindelse og vejanlæg, samt arbejde for at udvikling og vækst sker med fokus på de stedbundne kvaliteter i en unik natur.